Biroul de Achiziții Publice

  • achiziţionează prin proceduri conform legislaţiei în vigoare, produse (materialele, obiectele de mică valoare şi mijloacele fixe), servicii şi lucrări necesare procesului didactic, de cerecetare şi administrativ;
  • intocmeşte programul anual al achiziţiilor publice;
  • efectuează lucrările de recensământ şi inventariere a obiectelor de mică valoare şi a mijloacelor fixe;

Ing. Lung Dan
Şef Compartiment Achiziţii Publice
tel: 0264596384 int 239
e-mail: achizitii@usamvcluj.ro

Ing. Toboşi Mirela Carmen
tel: 0264596384 int 239
e-mail: achizitii@usamvcluj.ro

Ing. Timişer Dănuţ Dorel
tel:  0264596384 int 239
e-mail: achizitii@usamvcluj.ro

Ing. Bia Dorin Cornel
Tel: 0264596384 int 157
e-mail: achizitii@usamvcluj.ro

Ing. Potra Sorin Traian
Tel. 0264296384 int 157
e-mail: achizitii@usamvcluj.ro