Contracte de achiziţii publice atribuite

Situatia  contractelor in derulare , finalizate si reziliate
la da de 15.04.2016

Nr.

crt.

Denumire contract/obiect Modalitate atribuire Tip contract Valoarea contractata
(lei fara TVA)
Contractant Nr. si data contractului Data incepere Data
finalizare
Observatii
(*)
1 Servicii de paza si transport valori monetare Incredintare directa servicii 271.740,12 SC E Mol security SRL Mures 20182/27.11.2015 01.12.2015 30.11.2016 In derulare
2 Mentenanta sisteme tehnice de securitate Incredintare directa servicii 31.248 SC Interal Serv SRL Cluj 110/05.11.2015 05.11.2015 04.11.2016 In derulare
3 Sisteme de alarmare si supraveghere video Incredintare directa lucrari 51.587,30 SC Interal Serv SRL Cluj 2302/16.02.2016 16.02.2016 15.04.2016 Finalizat
4 Servicii de curatenie campus universitar si studentesc Licitatie deschisa servicii 224.994 SC Dezinfer Service SRL Dej 1292/28.01.2016 17.02.2016 16.02.2017 In derulare
5 Furnizare energie electrica Incredintare directa furnizare 0,44  (*) SC Electrica Furnizare SA Bucuresti 8050797-1/19.04.2013 19.04.2013 nedeterminat In derulare
6 Furnizare gaze naturale Incredintare directa furnizare 0,14  (*) SC EON Gaz Romania SA – Filiala Nord 3000730196/01.03.2008 01.03.2008 nedeterminat In derulare
7 Furnizare gaze naturale Incredintare directa furnizare 0,14  (*) SC EON Gaz Romania SA – Filiala Nord 3002949027/01.05.2008 01.05.2008 nedeterminat In derulare
8 Furnizare gaze naturale Incredintare directa furnizare 0,14  (*) SC EON Gaz Romania SA – Filiala Nord 3000730192/01.03.2008 01.03.2008 nedeterminat In derulare
9 Furnizare gaze naturale Incredintare directa furnizare 0,14  (*) SC EON Gaz Romania SA – Filiala Nord 3000730200/01.03.2008 01.03.2008 nedeterminat In derulare
10 Furnizare gaze naturale Incredintare directa furnizare 0,14  (*) SC EON Gaz Romania SA – Filiala Nord 3000730198/01.03.2008 01.03.2018 nedeterminat In derulare
11 Furnizare gaze naturale Incredintare directa furnizare 0,14  (*) SC EON Gaz Romania SA – Filiala Nord 3002881911/01.03.2008 01.03.2008 nedeterminat In derulare
12 Furnizare gaze naturale Incredintare directa furnizare 0,14  (*) SC EON Gaz Romania SA – Filiala Nord 3003023367/19.09.2008 19.09.2008 nedeterminat In derulare
13 Furnizare gaze naturale Incredintare directa furnizare 0,14  (*) SC EON Gaz Romania SA – Filiala Nord 3000730202/01.03.2008 01.03.2008 nedeterminat In derulare
14 Furnizare gaze naturale Incredintare directa furnizare 0,14  (*) SC EON Gaz Romania SA – Filiala Nord 3000739982/01.03.2008 01.03.2008 nedeterminat In derulare
15 Furnizare apa potabila si canalizare Incredintare directa furnizare 6,61  (*) SC Compania de Apa Somes SA Cluj 49508/18.12.2013 18.12.2013 nedeterminat In derulare
16 Furnizare servicii internet si televiziune prin cablu Incredintare directa servicii 6.750  (*) SC UPC Romania SRL Bucuresti 8840/21.12.2010 21.10.2010 nedeterminata In derulare
17 Servicii mentenanta instalatii climatizare,instalatii utilizare gaze instalatii de ridicat Cerere oferta servicii 399.996 SC Sagrada SRL Cluj 15719/01.10.2015 01.10.2015 30.09.2016 In derulare
18 Servicii gestionare si asistenta retele informatii Incredintare directa servicii 105.600 SC Tube Engine SRL Cluj 2229/15.02.2016 01.03.2016 21.02.2017 Reziliat
19 Servicii de reparare si intretinere a mijloacelor informatice Incredintare directa servicii 52.800 SC Tiral Management SRL Cluj 2112/11.02.2016 01.03.2016 28.02.2017 Reziliat
20 Servicii de asistenta tehnica veterinara Incredintare directa servicii 22.800 PFA Oltean Mircea Act  aditional nr.2 la contract 20386/19.12.2013 01.01.2016 31.12.2016 In derulare
21 Servicii de asistenta tehnica veterinara Incredintare directa servicii 22.800 PFA Menhart Francisc Act  aditional nr.2 la contract 20385/19.12.2013 01.01.2016 31.12.2016 In derulare
22 Servicii operare computer tomograf Incredintare directa servicii 24.000 PFA Muntean Cristian 18120/30.10.2015 01.11.2015 30.10.2016 In derulare
23 Servicii de terapie veterinara Incredintare directa servicii 18.000 SC Vetlorette 88 SRLD Motru Act  aditional nr.1 la contract 796/19.01.2015 19.01.2016 18.01.2017 In derulare
24 Servicii securitate in munca santier ICHAT Incredintare directa servicii 29.500 SC Arisan SRL Cluj 154/3/05.01.2016 05.01.2016 27.06.2015 Finalizat
25 Servicii asistenta SSM si situatii de urgenta Incredintare directa servicii 33.000 SC IC Protect Consult SRL Cluj 5878/12.05.2015 12.05.2015 11.05.2016 Finalizat
26 Servicii de mentenanta si asistenta tehnica sistem informatic Incredintare directa servicii 20.490 SC Prodinf Software SRL Pitesti 799/27.10.2015 01.01.2016 31.12.2016 In derulare
27 Servicii de mentenanta si asistenta tehnica sistem informatic Incredintare directa servicii 21.000 SC Prodinf Software SRL Pitesti 800/27.10.2015 01.01.2016 31.12.2016 In derulare
28 Servicii de administrare camin studentesc nr.8 Incredintare directa servicii 55.446 SC Citadin Profesional Administration SRL Cluj 10063/14.07.2015 si act aditional 01.08.2015 31.07.2016 In derulare
29 Servicii de mentenanta soft platforma educationala ID Incredintare directa servicii 40.500 SC Spot Comunication SRL Floresti 5613/07.05.2015 07.05.2015 06.05.2017 In derulare
30 Servicii de mentenanta soft platforma educationala Fac.MV Incredintare directa servicii 40.500 SC Spot Comunication SRL Floresti 12783/29.07.2015 01.09.2015 31.08.2017 In derulare
31 Servicii colectare deseuri menajere si salubritate Incredintare directa servicii 58,62 (*) SC Rosal Grup SA Bucuresti Act aditional nr.2 la contract 3684A/23.12.2010 16.07.2015 nedeterminat In derulare
32 Servicii de mentenanta ascensoare Incredintare directa servicii 13.500 SC Tosca SRL Targu Jiu Act aditional nr.1 la contract 16/22.01.2015 26.01.2016 25.01.2017 In derulare
33 Servicii ecologizare spatii verzi Incredintare directa servicii (*) Fundatia “Ajutati copiii” Romania , Cluj Act aditional nr.1 la contract 8/30.09.2014 01.10.2015 30.09.2016 In derulare
34 Servicii intretinere spatii verzi cu utilaje agricole Incredintare directa servicii 45.480 SC Le Simba Rom SRL Cluj 1/15.05.2014 15.05.2014 14.05.2016 Finalizat
35 Servicii evaluare pt.acreditare program studii licenta Incredintare directa servicii 26.201 Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Inv. Superior – ARACIS 10/05.01.2016 05.01.2016 04.07.2016 Finalizat
36 Realizare album de prezentare USAMV Incredintare directa servicii 89.600 SC Editura ProArt 21 SRL Cluj 1649/31.01.2016 31.01.2016 31.05.2016
37 Servicii mentenanta soft contabilitate primara Incredintare directa servicii 20.900 SC Octonet SRL Cluj Act aditional nr.4 la contract 107/2010 01.03.2016 31.12.2017 In derulare
38 Servicii preluare-neutralizare deseuri chimice periculoase Incredintare directa servicii 35 (*) SC Chemical Company SA Iasi 6839/02.06.2015 02.06.2015 01.06.2016 Finalizat
39 Servicii consultant si asistenta tehnica in informatizarea gestiunii scolaritatii Incredintare directa servicii 18.152 Universitatea Politehnica Timisoara 9/25.01.2016 25.01.2016 31.12.2016 In derulare
40 Servicii asistenta tehnica sistem irigare spatii verzi Incredintare directa servicii 600 SC Gaia Bio System SRL Cluj 21/06.04.2016 06.04.2016 01.12.2016 In derulare
41 Servicii inchiriere auto teren fara sofer Incredintare directa servicii 350 (*) S.C. Bioflora Apuseni S.R.L.Floresti 6637/28.04.2016 28.04.2016 26.05.2016 Finalizat
42 Servicii mentenanta masina numarat bani Incredintare directa servicii (*) SC Ariola Prodcom SRL Cluj 1138/10.11.2015 10.11.2015 09.11.2016 In derulare
43 Servicii mentenanta case marcat Incredintare directa servicii 20 (*) SC Meda Service SRL Cluj 126/01.04.2013 01.04.2013 nedeterminat In derulare
44 Servicii de consultanta in domeniul relatiilor publice si comunicare pe portal national Incredintare directa servicii 6.300 SC Oameni si Companii SRL Iasi Act aditional nr 2 la contract nr.483/30.04.2013 01.05.2015 30.04.2016 Finalizat
45 Servicii de publicitate anunturi Incredintare directa servicii 1,59 (*) SC Monitorul de Cluj SRL 86/18.02.2016 18.02.2016 17.02.2017 In derulare
46 Sistem computerizat de analiza material seminal Licitatie deschisa furnizare 255.600 SC Elta 90 Medical Research SRL Bucuresti 3228/04.03.2016 04.03.2016 04.06.2016 Finalizat
47 Simulator: examen transrectal, diagnostic de gestatie si inseminare artificiala bovine ; distocii pentru bovine Licitatie deschisa furnizare 283.000 SC Maravet Sa Baia Mare 21454/22.12.2015 22.12.2015 22.05.2016 Finalizat
48 Standuri experimentale de cercetare si testare pentru laborator Licitatie deschisa furnizare 385.500 SC Tehno Volt SRL Bucuresti 149/13.01.2016 13.01.2016 13.05.2016 Finalizat
49 Servicii consultanta si asistenta tehnica in domeniul achizitiilor publice Incredintare directa servicii 17.725,80 SC GPT Lora Services SRL Targu Mures 6077/18.04.2016 18.04.2016 30.06.2016 Finalizat
50 Lucrari renovare laborator entomologie Incredintare directa lucrari 7.904,20 SC Constructii SRL Cluj 6648/28.04.2016 28.04.2016 11.05.2016 Finalizat
51 Lucrari taluzare mal Paraul Popii Incredintare directa lucrari 101.258,49 SC Steve Impex SRL Cluj 5511/08.04.2016 15.04.2016 01.06.2016 Finalizat
52 Lucrari de stabilizare si terasare versant sudic Incredintare directa lucrari 441.034 SC Viatechnik SRLD Cluj 2574/23.02.2016 23.02.2016 23.04.2016 Finalizat
53 Servicii de consultanta si asistenta tehnica in domeniul SSM si SU (PSI-SU) Incredintare directa servicii 32.800 SC Potfalean Consulting SRL Popesti Cluj 7322/16.05.2016 16.05.2016 15.05.2017 In derulare
54 Servicii de curatenie la terminarea lucrarilor de constructii Incredintare directa servicii 14.800 SC Luna MSA SRL Bedeciu Cluj 8029/26.05.2016 26.05.2016 26.06.2016 Finalizat
55 Servicii de mentenanta sisteme de detecție, semnalizare, alarmare, stingere și desfumare în caz de incendiu la Biblioteca Centrală USAMV Incredintare directa servicii 1.676/luna SC Sagrada Construct SRL Cluj 10238/24.06.2016 24.06.2016 30.09.2016 In derulare
56 Servicii IT, administrare infrastructura retea si sisteme harware/software USAMV Incredintare directa servicii 75.000 SC Spot Communication  SRL Floresti 10507/28.06.2016 28.06.2016 27.06.2017 In derulare
57 Servicii de asistenta tehnica masini si iutilaje agricole Incredintare directa servicii 26.666,64 SC Lesimba Rom SRL Cluj Napoca 11066/30.06.2016 01.07.2016 30.06.2017 In derulare
58 Servicii de mentenanta pentru centrala telefonica si reteaua de telefonie interna Incredintare directa servicii 33.600 PFA Drule Cristian 12140/11.07.2016 01.08.2016 31.07.2017 In derulare